Tag Archives: performance

Konstruowanie obiektów IRandomizer oraz testy (wydajności)

W poprzednim odcinku dokonałem wyabstrahowania interfejsu IRandomization by umożliwić testowanie kodu korzystającego z elementów losowości. W obecnym skupię się na podstawowych obiektach konstrukcyjnych. Kłania się wzorzec fabryki abstrakcyjnej.

public interface IRandomizerBuilder
{
    IRandomizer ConstructDeafultRandomizer();

    IRandomizer ConstructRandomizer(int seed);
}

Continue reading Konstruowanie obiektów IRandomizer oraz testy (wydajności)